Studenti će steći osnovna znanja o sintezi sistema upravljanja kretanja, i to na bazi upravljanja ubrzanja i observera smetnje. Tehnike dizajna upravljačkih sistema će biti demonstrirane za sisteme sa jednim i više stepeni slobode.

Studenti koje uspješno završe ovaj kurs će:

• imati osnovno znanje o modeliranju i sintezi upravljačkih sistema za mehaničke sisteme sa jednim i više stepeni slobode

• biti sposobni da  dizajniraju upravljanje korištenjem metoda upravljanja ubrzanja i observera smetnje

• steći znanje o sintezi robusnih upravljačkih algoritama sa asimptotskom i konvergencijom u konačnom vremenu

• biti sposobni da dizajniraju bilateralne sistema upravljanja

• biti u stanju da primijene metode računarske simulacije sistema upravljanja kretanja.

Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about