Računarska geometrija

Numerička grafika i animacija

Praktikum – Poslovni informacioni sistemi
Praktikum – Napredne web tehnologije

Računarske mreže

Operaciona istraživanja

Multimedijalni sistemi