Na ovom kursu, student će se upoznati s načinima modeliranja geometrijskih objekata na računaru, osnovnim algoritmima za manipulaciju s geometrijskim objektima, te načinu rješavanja važnijih geometrijskih problema uz pomoć računara, s primjenama u praksi.

Numerička grafika i animacija

Praktikum – Poslovni informacioni sistemi
Praktikum – Napredne web tehnologije

Računarske mreže

Na ovom kursu studenti će proširiti znanja stečena na kursu "Osnove operacionih istraživanja" kroz naprednije modele i tehnike operacionih istraživanja, kao što su cjelobrojno linearno programiranje, dinamičko programiranje, teorija igara, nelinearno programiranje, te tehnike modeliranja i simulacije. Student će također steći uvid i u raspoložive algoritamske tehnike pomoću kojih se mogu rješavati problemi koji se opisuju uz pomoć ovih modela.

Multimedijalni sistemi