Uvod u digitalnu obradu slike

Robotska vizija

Biomedicinski signali i sistemi


Napredne elektronicke komponente i strukture

Optimalno upravljanje

Identifikacija sistema

Razvoj softvera za ugradbene sisteme