• Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
  Guest accessSelf enrolment
 • Cilj kursa je da studenti steknu znanja iz osnova kompjuterske grafike, kao što su teorija boje, osnovi grafičkog dizajna, tv dizajna, web dizajna, virtualne realnosti, 3D modeliranja, iluminacije i animacije računarskih modela.
  Studenti stiču vještine korištenja softverskih paketa za 3D modeliranje i animaciju, obradu slike, montažu i vizuelne efekte, web dizajn
  Guest accessSelf enrolment
 • Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
  Guest accessSelf enrolment
 • Osnovi teorije i metodologije za algoritamsko za rješavanje problema optimizacije aktivnosti i raspodjele resursa čija je količina ograničena.
  Studenti će steći sposobnosti za:
  prezentiranje jednostavnih realnih slučajeva u kojima su prisutni problemi optimizacije, koristeći modele linearnog programiranja i teorije grafova;
  nalaženje rješenja navednih problema koristeći odgovarajuće algoritme
  Guest accessSelf enrolment
 • Cilj kursa je dati bazna znanja i vještine iz metoda, tehnika i softverskih alata za modeliranje tehničkih i poslovnih procesa i njihovu simulaciju pomoću računarski baziranih simulacionih paketa kao što je MATLAB sa svojim modulima.
  Guest accessSelf enrolment
 • Cilj predmeta Programski jezici i prevodiocije upoznavanje s različitim paradigmama programskih jezika, komparativna analiza programskih jezika, šta neki programski jezik posjeduje, a šta ne, koji su principi implementacije programskih jezika i kompajlera.
  Guest accessSelf enrolment
 • Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
  Guest accessSelf enrolment
 • Student po okončanju ovog kursa posjeduje sljedeća znanja, vještine i kompetencije:
  -dobra specijalistička znanja iz oblasti softver inžinjeringa vezanih za osiguranje i kontrolu kvaliteta softvera, -sposobnost evaluacije računarski baziranih sistema, procesa i komponenti,
  -sposobnost klasifikacije grešaka i korištenja statističkih procjena gustoće defekata,
  -poznavanje upotrebe softverskih sistema u praksi, -sposobnost dizajna planova testiranja i primjene različitih tehnika testiranja softvera,
  -sposobnost integracije tehnika osiguranja kvaliteta softvera u životni proces razvoja softvera,
  -sposobnost izvršavanja pregleda i inspekcija razvojnih dokumenata i programskog koda, kao i kontrole procesa i koda primjenom metrika.
  Guest accessSelf enrolment
Skip Navigation

Navigation